.
produktion

Produktion

Vi vet hur viktigt det är att allt material finns till hands när du behöver det. Därför envisas vi på Arqdesign med att tillverka våra balkongräcken och inglasningar i svenska Tranås, där vi kan styra både processer och kvalitet. Ändå – eller just därför – vinner vi många anbud. Kanske för att vi befinner oss nära våra kunder. Kanske för att vi snabbt kan fylla på med sådant som behöver kompletteras under resans gång. Eller också beror det helt enkelt på att vi gör rätt från första början.

Modern tillverkning

I en modern anläggning på 3.000 m2 i småländska Tranås tillverkas alla våra räcken och inglasningar. Produktionen är kundorderstyrd med flödesscheman som styr de dagliga rutinerna. Ett kontinuerligt förbättringsarbete präglar processerna. Ändå vågar vi påstå att den höga och jämna kvaliteten ytterst bottnar i handlaget hos det 50-tal duktiga yrkesmänniskor som genom sitt engagemang och sitt proaktiva agerande säkerställer att produkterna levereras i rätt tid och på rätt plats.