.

Varumärket Arqdesign

Vår affärsidé lyder: ”Arqdesign erbjuder bostadsägare och byggföretag i Skandinavien projekterade och monterade balkongräcken och balkonginglasningar med högt designvärde.” Arkitektur, design, funktion och hållbarhet är ledord för allt vi tillverkar och levererar. Men vad betyder det i praktiken?

Balkongräcke VISION Plane, gladan

Arkitektur

Designen är extremt viktig för oss på Arqdesign. Balkonger, dvs våra produkter, är det som ger fastigheten dess prägel. Att åka förbi ett hus där vi levererat balkonglösningen – att känna att det finns en harmoni, en helhet mellan balkong, fastighet och omgivning– det är det som verkligen gör oss stolta!  

Att nå dit kräver förståelse för samspelet mellan rollerna arkitekt – byggentreprenör – fastighetsägare – balkongleverantör. Arqdesigns styrka ligger precis här. Att kunna förstå och tillvarata de olika rollernas intressen och behov. Det är därför vi ständigt blir föreskrivna av arkitekterna. Arkitekterna vet att vi förstått värdet av helheten och de vet att Ar i vårt namn kommer just från Arkitektur.

Funktion

Design handlar inte bara om att det ska se snyggt ut, utan även om praktisk vardaglig funktionalitet. För den boende är det viktigt att saker och ting fungerar och är praktiska i vardagen. Att nå dit handlar om att se helheten i alla delar.

VISION Glas balkongräcke - Blå Jungfrun
balkongräcken

Hållbarhet

Vi vet att vår verksamhet och våra produkter belastar miljön. Vi arbetar därför för att minimera vår påverkan genom låg resursförbrukning. Vi använder pulverlackerad aluminium som bas i alla våra produkter. Aluminium är till största del återvinningsbart, underhållsfritt under sin livstid och den låga vikten minskar utsläppen vid transport. I vår produktion återvinns allt spill från monteringen och smälts ner till nya produkter. Kanske har du ett räcke från oss av återvunnen aluminium!

Arqdesigngruppen omsätter 115 MSEK och har cirka 70 medarbetare. Vi är verksamma i Sverige och Norge. Huvudkontor och fabrik är beläget i det småländska Tranås med säljkontor i Stockholm och Oslo. Arqdesign ingår i Norska Hallmakergruppen A/S med verksamhet i ett 10 tal länder.