.

Varumärket Arqdesign

Vår affärsidé lyder: ”Arqdesign erbjuder bostadsägare och byggföretag i Skandinavien projekterade och monterade balkongräcken och balkonginglasningar med högt designvärde.” Arkitektur, design, funktion och hållbarhet är ledord för allt vi tillverkar och levererar. Men vad betyder det i praktiken?

Balkongräcke VISION Plane, gladan

Arkitektur

Designen är extremt viktig för oss på Arqdesign. Balkonger, dvs våra produkter, är det som ger fastigheten dess prägel. Att åka förbi ett hus där vi levererat balkonglösningen – att känna att det finns en harmoni, en helhet mellan balkong, fastighet och omgivning– det är det som verkligen gör oss stolta!  

Att nå dit kräver förståelse för samspelet mellan rollerna arkitekt – byggentreprenör – fastighetsägare – balkongleverantör. Arqdesigns styrka ligger precis här. Att kunna förstå och tillvarata de olika rollernas intressen och behov. Det är därför vi ständigt blir föreskrivna av arkitekterna. Arkitekterna vet att vi förstått värdet av helheten och de vet att Ar i vårt namn kommer just från Arkitektur.

Funktion

Design handlar inte bara om att det ska se snyggt ut, utan även om praktisk vardaglig funktionalitet. För den boende är det viktigt att saker och ting fungerar och är praktiska i vardagen. Att nå dit handlar om att se helheten i alla delar.

VISION Glas balkongräcke - Blå Jungfrun
balkongräcken

Hållbarhet

Design och funktion räcker inte utan det ska hålla också! Härifrån kommer i vårt namn. Q står självklart för kvalitet! Räcken och inglasningar från Arqdesign ska vara lika snygga när de är nya som när de har några år på nacken. Därför har vi valt aluminium som inte rostar och de mest funktionella lackerna som finns på marknaden. Därmed eliminerar vi stora delar av kostnaderna för ett framtida underhåll.

Hållbarhet står även för miljö. Att något som håller i många år, inte behöver lackeras om eller servas är miljövänligt behöver vi inte diskutera. Att våra produkter dessutom är baserade på råvaror som är nästintill 100% återvinningsbara sätter bara pricken över i!

Arqdesigngruppen omsätter 115 MSEK och har cirka 70 medarbetare. Vi är verksamma i Sverige och Norge. Huvudkontor och fabrik är beläget i det småländska Tranås med säljkontor i Stockholm och Oslo. Arqdesign ingår i Norska Hallmakergruppen A/S med verksamhet i ett 10 tal länder.