.

En vision

När man ger sig iväg på resa gäller det att ha en klar bild av vart man vill komma, vad man vill uppnå. Vår vision var att skapa något som ingen tidigare hade gjorts på balkongfronten. Linjerna som växte fram på ritbordet skulle prata arkitekters språk men i lika hög grad tilltala byggherrar och boende. Designen skulle vara tilltalande och kvaliteten vara hög.

Med facit på hand kan vi konstatera att framtiden närmade sig snabbare än någon kunnat ana. Idag är våra produkter några av de mest ansedda på marknaden. Balkongräcket VISION breder ut sig kilometer efter kilometer i nya bostadsprojekt. Våra inglasningar vidgar vyerna för tusentals skandinaviska familjer.

Någonstans längs vägen kan man säga att resans vision blev vår VISION – branschens kanske finaste balkongräcke som har sitt ursprung i god ingenjörskonst, ett stort mått uppfinningsrikedom och ett öga för estetik och detaljer. Som kund kan du vara trygg med att våra lösningar uppfyller gällande normer och regelverk, för alla produkter tillverkas i småländska Tranås där vi följer noga utprovade och certifierade arbetsprocesser. Och trots att vi envisas med att behålla produktionen på hemmaplan – eller just därför! – ligger vi ofta bra till i upphandlingar och vinner många kunders förtroende som utvald leverantör. Kanske just för att vi arbetar engagerat, strukturerat och faktiskt gör rätt från första början.

Arkitektur

”Vi var ute efter en väldigt slät, abstrakt yta när vi formgav Tuletorget. Arqdesign lyckades få till det utan en enda synlig popnit.” – Mats Eriksson, Vera Arkitekter

Projekt Tuletorget i Sundbyberg – ett paradexempel.

Ett spännande skuggspel med abstrakta ytor i mattborstad aluminium – utan en synlig popnit. Projekt Tuletorget i Sundbyberg illustrerar vad ett gott samspel mellan arkitekt, byggherre och balkongleverantör kan resultera i. Det två punkthusen på Tuletorget i centrala Sundbyberg är ritade av Vera arkitekter för Wallenstam. Mats Eriksson med medarbetare står för utformningen:

ARKITEKTUR – Uppgiften var att gestalta två väldigt breda höghus. Detaljplanen kunde vi inte påverka, så vi försökte få någon slags fasadarkitektur som kunde bryta upp skalan lite och göra fasaden mer händelserik. De veckade ”balkongbanden” har flera syften utöver de rent estetiska. Klimatologiskt motverkar de att stora luftströmmar dras ned till marken, ett klassiskt problem med punkthus. Ur energisynpunkt är det en poäng med fasta fönster som går att putsa utifrån, kombinerat med vädringsfönster under räckeshöjd som hindrar bullret från gatan att nå in i lägenheterna. I och med att 50 % av räckeslängden går att glasa från golv till tak får man också ett läskydd.

KVALITET – Bland det första vi och Wallenstam diskuterade var hur vi får en bra finish på balkongräckena. Ganska snart efter att vi hade gjort de första skisserna och presenterat för kommunen började vi kolla runt efter en bra och pålitligt tillverkare. Flera leverantörer var på tapeten. Efter en tävling föll valet på Arqdesign. -Det som fällde avgörandet var kvaliteten i produkten, säger Mats Eriksson. Det går inte göra sådan här arkitektur och hänga på vanliga standardbalkonger. Det krävs viss grad av attraktion i själva balkongutförandet, att det är snygga, släta detaljer. Exempelvis är det viktigt att få en undersida på räcket där man inte ser infästningarna och stolparna. Arqdesign hjälpte oss att göra en snygg profil som täcker av undersidan.

DESIGN – Frågan ”hur gör man det här snyggt?” gick som en följetong igenom projektet. -Hela gestaltningen hängde på att vi kunde få till stora släta, abstrakta ytor, därför valde vi mattborstad aluminium som ger väldigt bra reflektioner. Arqdesign erbjöd en laminerad plåt som är väldigt styv och inte bucklar sig och föreslog ett sätt att fästa in de här stora skivorna utan en enda synlig popnit. Även inglasningarna, i rent glas utan några vertikala ramverk, är snygga. Mats Eriksson använder epitet som pålitliga och innovativa för att beskriva Arqdesign. –De förstår vad som är avgörande för att åstadkomma en snygg produkt. Många räckestillverkare vill bara få in sina standardlösningar. Det som utmärker Arqdesign är att de är intresserade av att utveckla produkten i varje projekt. I vår värld är varje projekt är olika, vi har olika idéer om arkitekturen. Då är det jättebra att ha en leverantör som är intresserad av att göra om sin produkt så att den fungerar bättre.

Produktion

Vi vet hur viktigt det är att allt material finns till hands när du behöver det. Därför envisas vi på Arqdesign med att tillverka våra balkongräcken och inglasningar i svenska Tranås, där vi kan styra både processer och kvalitet. Ändå – eller just därför – vinner vi många anbud. Kanske för att vi befinner oss nära våra kunder. Kanske för att vi snabbt kan fylla på med sådant som behöver kompletteras under resans gång. Eller också beror det helt enkelt på att vi gör rätt från första början.

Modern tillverkning

I en modern anläggning på 3.000 m2 i småländska Tranås tillverkas alla våra räcken och inglasningar. Produktionen är kundorderstyrd med flödesscheman som styr de dagliga rutinerna. Ett kontinuerligt förbättringsarbete präglar processerna. Ändå vågar vi påstå att den höga och jämna kvaliteten ytterst bottnar i handlaget hos det 50-tal duktiga yrkesmänniskor som genom sitt engagemang och sitt proaktiva agerande säkerställer att produkterna levereras i rätt tid och på rätt plats.