.

  Försäljning

Kenneth Larsson
Södra Sverige & Norrland
Tel: 072-231 37 33
kenneth.larsson@arqdesign.se

Jan Lundin
Västra Sverige
Tel: 070-649 72 10
jan.lundin@arqdesign.se

Stefan Olsson
Försäljning Nybyggnation
Stockholm & Mälardalen
Tel: 070-201 47 78
stefan.olsson@arqdesign.se

Per Holm
Försäljning ROT & Senior Advisor
Stockholm & Mälardalen
Tel: 070-303 39 43
per.holm@arqdesign.se

  Administration

Gunilla Brengdahl
Innesäljare/Kalkyl
Tel: 076-313 15 40
gunilla.brengdahl@arqdesign.se

Magnus Jonebring
Innesäljare/Kalkyl
Tel: 073-372 78 21
magnus.jonebring@arqdesign.se

Therése Karlsson
Ekonomi
Tel: 0140-38 61 02
therese.karlsson@arqdesign.se

Ingvar Fäldt
Produktionschef
Tel: 0703 – 03 08 61
ingvar.faldt@arqdesign.se

  Service

Service, reklamation, garanti
Tel: 070-183 69 68
service@arqdesign.se

Telefon- samt annonsförsäljare
hänvisas till
info@arqdesign.se
Tel: 0765-77 87 49

När du kontaktar oss sparar vi dina uppgifter för att kunna återkomma till dig. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här.

Arqdesign