.

Kontakt

När du kontaktar oss sparar vi dina uppgifter för att kunna återkomma till dig. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här.

  Försäljning

Jörgen Stock
Marknads- och försäljningschef
Region Norrland
+46 73 914 40 03
jorgen.stock@arqdesign.se

Stefan Olsson
Säljare Nyproduktion
Stockholm och Mälardalen
+46 70 201 47 78
stefan.olsson@arqdesign.se

David Carlsson
Säljare ROT
Stockholm och Mälardalen
+46 73 656 02 54
david.carlsson@arqdesign.se

Per Holm
Senior Advisor
Stockholm och Mälardalen
+46 70 303 39 43
per.holm@arqdesign.se

Kenneth Larsson
Säljare Nyproduktion & ROT
Region syd och öst
+46 72 231 37 33
kenneth.larsson@arqdesign.se

Jan Lundin
Säljare Nyproduktion & ROT
Region väst
+46 70-649 72 10
jan.lundin@arqdesign.se

 Kalkyl och projektering

Gunilla Brengdahl
Innesäljare/Kalkyl
+46 76 313 15 40
gunilla.brengdahl@arqdesign.se

Magnus Jonebring
Teknisk innesäljare/Kalkyl
+46 73 372 78 21
magnus.jonebring@arqdesign.se

Nils Käll
Konstruktör
+46 70 182 50 72
nils.kall@arqdesign.se

Per Petersson
Konstruktör
+46 70 386 10 65
per.petersson@arqdesign.se

  Projektledning

Henrik Sjölin
Projektledare
+46 70 185 12 83
henrik.sjolin@arqdesign.se

Oscar Assarsson
Projektledare
+46 70 183 55 27
oscar.assarsson@arqdesign.se 

Michael Kraffke
Projektledare
+46 73 914 85 17
michael.kraffke@arqdesign.se

Per-Eje Andersson
Projektledare
+46 70 303 39 44
per-eje.andersson@arqdesign.se

  Produktion

Ingvar Fäldt
Produktionschef
+46 70 303 08 61
ingvar.faldt@arqdesign.se

Solong Sundbrandt
Teknik- och kvalitetschef
+46 72 396 07 88
solong.sundbrandt@arqdesign.se

  Efterproduktion

Joakim Dahlin
Team ledare/servicetekniker
+46 70 183 69 68
 joakim.dahlin@arqdesign.se

Mikael Schutz
Servicetekniker
+46 70 412 96 06
 mikael.schutz@arqdesign.se

  Ledning och administration

Roger Jonsson
VD
+46 70 838 83 31
roger.jonsson@arqdesign.se

Therése Karlsson
Ekonomi
0140 – 38 61 02
therese.karlsson@arqdesign.se

Per Ask
Logistik/Inköpsansvarig
+46 70 303 39 12
per.ask@arqdesign.se

  Service

Service, reklamation, garanti
+46 70 183 69 68
service@arqdesign.se

Fakturor skickas till
faktura@arqdesign.se

Arqdesign