.

HELGLAS

Glas är enastående på så sätt att det är ett starkt material som släpper igenom ljus och dämpar ljud utan att synas. Inifrån sett har du ett obrutet perspektiv. Utifrån sett är det inget som stör det arkitektoniska uttrycket. Fasad och balkongräcken kommer helt och fullt till sin rätt.

HELGLAS är balkonginglasningssystemet, som verkar helt utan att synas. Fördelen är att balkongen behåller sin karaktär av balkong. Ändå kan brukaren nyttja den större delen av året. Viss energibesparing, minskat underhåll och ökad livslängd på balkongplatta, väggar och fönster är en extra bonus. I trafiktäta områden bidrar inglasningen dessutom till reducerade bullernivåer.

Funktionen är sådan att luckorna skjuts i ett spår och viks in för parkering intill vägg eller vid hörn. Det gör att balkongen i öppet läge blir lika luftig som en oinglasad balkong.

Våningshöga dörrar är den naturliga lösningen när balkongräcket inte har en tät beklädnad, som gallerpinnar och perforerad plåt. Dörrar är även lämpliga på markbalkonger/terrasser.

HELGLAS med luckor är anpassat för våra räcken VISION Glas och FUNKTION.

Helglas bevarar det arkitektoniska uttrycket:

  • Fri utsikt – obrutet perspektiv
  • Fasad och balkongräcken kommer till sin rätt
  • Kan utföras med våningshöga dörrar eller luckor ovanpå räcket
  • Bästa lösningen vid tillvalsinglasning
  • Säker lösning med härdat glas