.

EMOTION

Dagens funkisarkitektur handlar mycket om att reducera. Därför har vi utvecklat ett fribärande glasräcke, som drar blickarna till arkitekturen snarare än att framhäva sig själv.

PATENTSÖKT KONSTRUKTION MED FRIBÄRANDE GLAS
I EMOTION-serien har vi skalat av allt utom det väsentliga. Rena linjer, luft och plana ytor är honnörsord. Räcket består av ett stabilt lamellglas som uppfyller gällande säkerhetsnormer. Minimala springor i hörn skapar ett homogent intryck.

FLEXIBELT. SÄKERT. GENIALT.
Det stabila lamellglaset monteras i en kraftig aluminium-profil (U-profil 8 kg/m) direkt mot balkongplattan, helt utan vertikala bärverk. För att skapa en återhållen elegans låter vi aluminiumprofilen dölja betongplattans kant. Upptill kan räcket avslutas med en handledare fäst direkt på glaset eller med en smäcker U-list, som knappast syns.

SMIDIGT ATT MONTERA
Lösningen är stabil och genomtänkt. Det tjocka lamellglaset och de gedigna aluminiumprofilerna ger en hållfasthet, som går att lita på i alla lägen. Eftersom konstruktionen består av ett fåtal delar, och vi har utvecklat en särskild inställningsmekanism för korrekt montering, kan glaset transporteras direkt till arbetsplatsen och montaget göras på plats. Enkelt, snabbt och smidigt.

En stabil och genomtänkt konstruktion:

  • Modern arkitektur
  • Fri utsikt
  • En trygg och säker balkongmiljö
  • En justerbar, innovativ infästning
  • Ny, patentsökt konstruktion
  • Tester utförda vid SP